Forfatterarkiv: Hanne Stensdal Hansen

Stormødet i Arrild vedr. udviklingsplan

Efter stormødet torsdag d. 23. september har Arrilds borgere nu lagt en plan for den videre udvikling af Arrild og opland. Ca. 50 borgere deltog i mødet arrangeret af Lokalrådet for Arrild Sogn, og efter fællesspisningen styrede Bjarne Jensen fra Landdistrikternes Hus slagets gang med kyndig hånd. I fællesskab fandt man frem til 4 hovedemner, som man i grupper vil arbejde intenst videre med, nemlig: trafik, markedsføring af by/erhverv, unge/faciliteter samt fritidsaktiviteter. Der kom mange gode forslag frem ved ide-runden, og det hele vil blive samlet i en udviklingsplan for Arrild Sogn, som vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt

Stormøde for beboere i Arrild Sogn

Som det tidligere er blevet varslet, afholdes der

STORMØDE vedr. udviklingsplan

 torsdag d. 23. september i Arrild Privatskoles gymnastiksal.               

Gratis fællesspisning starter kl. 18,00husk tilmelding på tlf.  30 74 38 94 eller mail leneknielsen@mail.dk.  Selve stormødet starter kl. 19.00.

Der vil være en repræsentant fra Landdistrikternes Hus til stede som mødeleder. 

Alle indbyggere i Arrild Sogn opfordres til at deltage – Kom med ideer til den fremtidige udvikling i Arrild – hvordan skal byen og området udvikle sig de næste 5 år?  10 år og fremdeles? Kom og giv dit besyv med!

 Arrangør: Lokalrådet for Arrild Sogn

Udviklingsplan på vej i Arrild

Sig nærmer tiden….   

Vil DU være med til at lægge grundstenene i en udviklingsplan for Arrild og omegn, så nærmer tiden sig. Lokalrådet i Arrild skal med DIN hjælp til at lave en udviklingsplan for området, så gør dig allerede nu tanker om, hvordan området skal udvikle sig.

 Senere følger et stormøde, hvor alle tanker og ideer vil blive gennemdrøftet.

 Lokalrådet for Arrild og Omegn

 Lene Nielsen                                                          Lilly Riggelsen

Skærbækvej 6, Arrild                                              Tohedevej 8, Roost

tlf. 74 83 43 92- mail leneknielsen@mail.dk             tlf. 74 83 41 50 – mail lilly.riggelsen@gmail.co

 

Michael Jensen                            

Slotsvej 21, Arrild

tlf. 73 83 40 10 – mail marianne.michael@jensen.mail.dk

 

Kent Rostgård Johansen                                             Hanne Stensdal Hansen

Roostvej 6, Roost                                                       Stenagervej 8, Fiskholm

tlf. 73 83 41 10 – mail roostgaard.roost@mail.dk        tlf. 74 83 41 95  mail: hanne-martin@familie.tele.dk

 

 

 

Undervisning i brug af hjemmeside

Du har nu mulighed for at blive introduceret til brug af denne hjemmeside eller få opfrisket din viden, idet der afholdes

Undervisningsaften MANDAG d. 25. januar kl. 19.30 i Multihuset i Arrild

v.  webmaster Heidi Poulsen og teknisk supporter Ole Jørgensen – Alle er velkomne.

Den gik ikke Arrild – desværre

Købet af den gamle brugsbygning lykkedes desværre ikke for Arrilds udsendte medarbejdere, idet selskabet med 1. og 2. pant i bygningen bød 1 million (!) kr., og der kunne vi ikke være med.

Lokalrådet takker for opbakningen blandt byens borgere til at stå klar som garanter for en evt. købesum, og forhåbentlig er alle klar igen, hvis denne situation skulle opstå ad åre.

Garanter søges til køb af den gamle brugs i Arrild

På mødet vedrørende den gamle brugsbygning blev det besluttet, at repræsentanter fra Arrild byder på tvangsauktionen torsdag d. 7. januar 2010. Deltagerne på mødet var enige om hver især at stille med varierende størrelse økonomisk garanti. Det er ikke sikkert, at der bliver brug for økonomiske garantier, dette vil afhænge af, om de udsendte repræsentanter i det hele taget får købt bygningen, og ved køb er der ikke sikkerhed for, om man får sine penge tilbage, dette vil bl.a. afhænge af, om kommunen ved evt. køb vil give tilskud til køb og nedrivning. Men skulle man være interesseret i at bidrage med en sum som garantisum, bedes man HURTIGST muligt henvende sig til:

Henrik Birk, Skærbækvej 4, Arrild, 6520 Toftlund

Mail: km_henrik_birk@hotmail.com – mobil 24 25 10 32 (gerne SMS)

og meddele et beløb, som man vil stå som garant for – husk endelig at angive MAKSIMUM-grænse. Planen er så, at bygningen skal nedrives og grunden enten henstå som grønt område eller sælges som byggegrund. Kommunen ansøges om tilskud til såvel byfornyelse som nedrivning, så snart en eventuel overtagelse af ejendommen foreligger.

Lokalrådet for Arrild Sogn