Arrild

I hjertet af Sønderjylland

18.02.08, referat fra møde i lokalrådet

Referat fra møde i Lokalrådet for Arrild Sogn mandag d. 18.02.08

Projekt byforskønnelse: Helene Olsen har sørget for udsendelse af girokort til private sponsorer mhp. blomsterkasser ved indkørslerne til Arrild. Desuden har hun været ”udenbys” og hente sponsorer til ny julebelysning i Arrild.

Handels- og Håndværkerforeningen bestyrer overordnet kontoen for begge ovennævnte tiltag, Sogneforeningen sørger for ansøgningerne.

Campingplads: Der er sendt forslag om ændring af indkørslen til campingpladsen til at gå ind ved feriebyens posthus med 2 bomme for gangstien fra Arnumvej til svømmehallen. 15.02.08 skulle foreligge et forslag fra campingpladsen på kommunen vedr. vejføring.

Hjemmeside: foreningerne skal selv huske at henvende sig til Ole Jørgensen på hans e-mailadresse, så bestyrelser kan ændres, passwords kan genudleveres etc.

Kalender fra www.arrild-aktiviteter.dk skal kunne printes ud. (Har undersøgt sagen, man kan godt kopiere fra opslagstavlen og sætte det ind i word og så udskrive).

Lokalrådet skal have tildelt en kode til hjemmesiden – Hanne ordner.

Vores opslagstavle ved Dagli’Brugsen overlevede desværre ikke nytårsaften. Eigil sørger for ny baggrundsplanche, Jørgen sørger for, at Kent søger Idrætsforeningen om kr. 700,- til ny planche.

Generalforsamlinger: Sogneforeningen, Rideklubben og Pensionistforeningen  har holdt generalforsamling. Kent deltager i Idrætsforeningens generalforsamling, Jørgen i Handels- og Håndværkerforeningens, Henrik i Lokalhistorisk, og Hanne undersøger mhp. Familie og Samfunds generalforsamling. Vi deltager for at se, om der måtte være nogle opgaver, som vi bør tage fat på samt for at reklamere for os selv.

Borde og bænke: mangler omkr. minigolfbanen og petanquebanen. Der laves 10 nye, som Idrætsforeningen, Sogneforeningen, Pensionistforeningen og Handels- og Håndværkerforeningen går sammen om. Man påtænker også at tilbyde spejderne borde og bænke som indflyttergave.

Årsmøde for Lokalrådet for Arrild Sogn bliver torsdag d. 27.03.08 kl. 19,30 i Multihuset. Eigil booker, Hanne fører på hjemmeside. På valg er: Jørgen Johannsen, Eigil Mogensen, Lene Nielsen. Eigil modtager ikke genvalg. HUSK at reklamere for alle foreninger og interesserede borgere, at der er årsmøde!

 Næste møde: tirsdag d. 12.03.08 kl. 19,30 hos Lene.

         Referent: Hanne Stensdal Hansen