Arrild

I hjertet af Sønderjylland

22.04.08, referat fra møde i lokalrådet

Referat fra møde i Lokalrådet for Arrild Sogn d. 24.04.08

Fodgængerovergang v. Sarah Marie: Forslag om fodgængerovergang over Arnumvej. 2 forskellige muligheder for placering blev diskuteret, a: ved krydset Slotsvej/Arnumvej og b: Købmandsvej/Arnumvej. Da det er farligere for gående at skulle holde øje med trafikken i et kryds frem for i et T-kryds, enedes man om at arbejde videre med forslag b, idet de fleste skolesøgende børn, der skal krydse Arnumvej bor i den nordøstlige del af Arrild. Samtidig har man en fodgængerovergang i nærheden af stien gennem campingpladsen mhp. trafik til og fra fritidsaktiviteter.

Sarah Marie vil sørge for, at skolen laver en trafiktælling, idet en sådan skal bruges ved  ansøgning om fodgængerovergang til kommunen. Ikke kun skolebørn, men alle bosiddende øst  for Arnumvej vil have glæde af en sådan.  Desuden vil Sarah Marie lave en skitse over ønsket beliggenhed.  Når trafiktælling og skitse er klar, vil Lene, Sarah Marie og Hanne gå i udvalg og lave en ansøgning til Tønder Kommune.

 Jørgen Johansen kom med forslag om, at man søge kommunen om hastighedsmåler på Skærbækvej vest for skolen, idet mange kører for stærkt forbi skolen. 

Lene kom med et hjertesuk over, at opslagstavlen ved Dagli’Brugsen stadig ikke benytte     tilstrækkeligt. Måske bliver det hele lidt lettere, når vi får lavet en ny hjemmeside. Det er stadig meningen, at man skal henvende sig til Eigil Mogensen eller en anden fra lokalrådet, der så kan videresende materialet til Eigil

Lene og Henrik har været til møde i Toftlund – se tidl. fremsendte referat fra Lene – man    diskuterede også her fortovet på Skærbækvej, men som noget nyt ytredes der fra kommunal side planer om evt. kloakering først

Lene og Hanne har været til generalforsamling med de øvrige lokalråd, og her fik vi orientering   om,  at Tønder Kommune har købt 20 ”sider” på www.infoland.dk, som evt. kan være kandidat til at blive vores nye hjemmeside. 1. år er gratis, hvorefter det kommer til at koste omkr. 1000 kr.   årligt med opdateringer, opgraderinger og hotline. På denne hjemmeside har man selv store muligheder som forening eller privatperson for at opdatere og sætte indlæg ind.

Forslag om, at de løbende udgifter til en ny  hjemmeside evt. betales via overskuddet fra  byfesten. Mere om dette, når vi har afholdt møde med alle interesserede + foreninger ved et   stormøde, som berammes til at finde sted 15.05.08. Der kan så evt. komme en og fortælle lidt om mulighederne ved denne hjemmeside. Ole Jørgensen inviteres med for at høre om hans faglige mening og input. Jørgen sørger for kage, Lene øl, Henrik kaffe, Hanne sodavand.     Hanne sørger for annonce til Ugeavisen, Henrik undersøger, om Sogneforeningen vil betale udgifterne til en sådan.

     Ref. Hanne