Arrild

I hjertet af Sønderjylland

Referat generalforsamling 2022

Generalforsamling d. 26. april 2022 kl. 19.30 ( medborgerhuset)

 Valg af dirigent.

Chr. Boll.

 Valg af referent.

Annette Boll Schmidt.

 Valg af stemmetæller.

Mona Jønsson og Ove.

 Bestyrelsens beretning.

V/ formand Kaj Mamsen. Alle er meget positive stemt overfor projektet.

Foreningen har ekstern kasserer som er Rasmus Thomsen.  Vi har fået CVR nr. Der er kommet godkendelse til mobilpay.

Bank er Bredebro Sparrekassen, Toftlund.

Arrild Legeland deltog på LIONS forårs messe i Toftlund. Det var en succes. Der blev solgt støttekort til Arrild Legeland som koster 125 kr. pr. stk. Man kan købe ligeså mange man vil.

Tønder kommune har støttet projektet med 100.000 kr ( i deres budget 2022), som bruges til tegnings materiale.

Gennemgang af diverse tegninger og dertil forklaringer.

  1. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse.

Rasmus gennemgår dette. Fået CVR nr. i sep. 2021.

I 1. regnskabs periode er der 14 mdr.  (opstart okt. 2021 til dec. 2022).

Til styring af regnskab bruges systemet, Economic.

Der er solgt 75 støttekort  a 125 kr. pt.

  1. marts 2022 ca. 30.000 kr. på mobilpay . Det er fra støttekort og div. sponsorgave.

 

  1. Behandling af indkomne forslag.

Ingen forslag er modtaget.

 

  1. Fastsættelse af næste års kontingent.

Dette er svært, da projektet endnu ikke er fuldført.

Støttekort forsætter med at være 125 kr. pr./stk.

 

  1. Valg af bestyrelse.

På valg er:

Poul Erik Kjær ( modtager genvalg )                 Valgt

Annette Boll Schmidt ( modtager genvalg)       Valgt

Kaj Mamsen ( modtager genvalg )                    Valgt

Bjarne Lassen ( modtager ikke genvalg)

     Forslag: Rasmus Thomsen                            Valgt

 

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleante.

På valg er:

Svend Erik Matisen ( modtager genvalg)          Valgt

Rasmus Thomsen ( modtagerr ikke genvalg )

     Forslag: Bjarne Lassen                                  Valgt

 

  1. Valg af 2 revisorer + 1 revisor suppleant .

På valg er:

Henning Petersen ( modtager genvalg)            Valgt

Poul Ottsen ( modtager genvalg )                     Valgt

Suppleant Mona Jønsson ( modtager genvalg )                      Valgt

 

Snakke om fonde.