Arrild

I hjertet af Sønderjylland

24.10.07 referat fra møde i lokalrådet

Møde i Lokalrådet for Arrild Sogn onsdag d. 24.10.07

 Deltagere: Lene, Henrik, Eigil og Hanne

Afbud: Jørgen, Kent?

 Hjemmeside: Den nuværende hjemmeside hedder Arrild-aktiviteter.dk. Den er i sin tid blevet oprettet af Jesper Kristensen fra Fiskholm og siden bestyret af Birthe Bergholt og Kaj Mamsen. Nu er alt ansvar for denne side over gået til Ole Jørgensen, Vestergaard, som samtidig også har til opgave at kreere en ny hjemmeside. Man er dog i rådet enige om, at det er meget vigtigt at vedligeholde den nuværende hjemmeside, så længe et alternativ ikke haves, og dette må påhvile de forskellige foreninger og firmaer at følge op på noget sådant. Ole Jørgensen har en række koder liggende, som hver forening fik i sin tid til at gå ind og plotte arrangementer i kalenderen med, så det er muligt for foreningerne at få adgangskode oplyst ved henvendelse til Ole. Alle meddelelser bør for nemheds skyld foregå pr. mail.

 Hanne forhører sig ved Ole, om han er interesseret i at offentliggøre sin e-mailadresse på den ny opslagstavle ved Dagli’Brugsen, for så kan de forskellige foreninger og firmaer selv kontakte ham mhp. ændringer/oprettelser.

 Hanne forhører samtidig Ole om, hvorvidt hjemmesiden kan laves sådan, at hver forening selv kan gå ind og opdatere bestyrelsens sammensætning f.eks. efter generalforsamlinger.

 Hanne undersøger, hvilke udgifter der er til hjemmesiden årligt, og hvilket domænenavn den egentlig hører under?

 Bridgeklubben skal forespørges, hvorvidt de er en forening med bestyrelse og generalforsamling eller en privat klub, hvorefter de sandsynligvis ønsker optagelse på hjemmesiden.

 Opslagstavle: Eigil sætter en seddel op på den nye opslagstavle ved Dagli’Brugsen om, at

al henvendelse vedr. opslag skal gå via ham. Det er mest praktisk med opslag i A5-størrelse, idet andre formater hurtigt vil fylde for meget, når og hvis der skal annonceres flere ting på en gang. Desuden vil Eigil fortsat sætte en arrangementkalender op på opslagstavlen, hvor han samtidig skeler lidt til hjemmesidens arrangementkalender, men ellers kan man kontakte Eigil, hvis man ønsker at få et arrangement med på kalenderen.

 Møde 01.11.07: Lene og Henrik har modtaget invitation fra Tønder Kommune om at deltage  

i et fyraftensmøde i Feriecenterets cafeteria d. 01.11.07 kl. 16,30 vedr. gangsti v. campingplads, hærværk på toiletter o.a. Henrik melder sig selv til, og Hanne melder 3 til fra Lokalrådet samt spørger om, hvem der var tiltænkt som deltagere og om alle interesserede kan deltage.

Jørgen og Kent bedes selv melde til på tlf. 21427183, hvis de er interesserede i mødet.

 Referent Hanne Stensdal Hansen