Arrild

I hjertet af Sønderjylland

Referat generalforsamling 2023

Generalforsamling 2. marts 2023 kl. 19.30 (Medborgerhuset)

 1.Valg af dirigent.

Chr. Boll.

  1. Valg af referent.

Annette Boll Schmidt.

  1. Valg af stemmetæller

Mette Schmidt og Aage Schmidt.

  1. Bestyrelsens beretning.

V/formand Kaj Mamsen.

Tønder kommune har givet tilsagn om grunden ved svømmehallen til Arrild Legeland

og kommunen er positiv ang. projektet.

Der er etableret samarbejde med Else fra Projekt.dk som professionelt skal søge fonds midler for os.

Lokale- og anlægsfonde er en stor og spændende fond, som vi overvejer at søge hos. De har bidraget til mange store/flotte projekter.

Møde med Grundejerforeningen for Arrild ferieby, for at lave en mulig fremtidig aftale ang. noget finansiering. Der arbejdes videre med ideen.

Det har været kontakt til ejendomsmægler, udlejningsbureauer for at høre, om det vil påvirke køb/salg af sommerhuse/huse og udlejningen. Alle meldte positiv tilbage og mente man kunne forvente en stigning på ca. 8-10 % stigning i udlejning, og at stedet er mere attraktiv ved køb/salg af huse.

Arrild Legeland har ingen hjemmeside, men pt er der lidt info under Arrild.infoland.dk.

Der er lavet en tidsplan for indsamling af midler/finansiering af byggeriet.

Beløbet på hele projektet er ca. 10.000.000 kr. Hallen er på 999 m2.

Beretning godkendt.

  1. Gennemgang af årsregnskab.

V/kasserer Rasmus Holm Thomsen. Gennemgang af omdelt regnskab.

Orientering om Lokale- og anlægs fonden, som vi gerne vil have med, da de er en

stor medspiller. De kan komme med ca. 30-45 %  i form af fondsmidler.

Deres projekter er anderledes/spændende, men de stiller også krav ift. materiale/miljø ol.

Årsregnskab godkendt.

  1. Indkomne forslag.

Vedtægts ændring af §2 d.

”At tilbyde Arrild Legeland til områdets turister og gæster.” ændres til ” At Arrild Legeland tilbydes turister og gæster mod betaling af gebyr”.

Godkendt. Kommer på et ekstraordinært generalforsamling ( efterfølgende af det ordinære generalforsamling).

  1. Fastsættelses af næste års kontingent og evt. medlemsfordele.

Har ikke den store betydning pt. Når projektet står færdig vil der fastsættes en kontingent og evt. medlems fordele.

  1. Valg af bestyrelse.

På valg er:

Lene Hansen (modtager ikke genvalg)

Brian Thomsen (modtager ikke genvalg)

Søren Petersen (modtager genvalg)       Valgt

Forslag: Kiri Salvador                               Valgt

Mads Boll Lagoni                         Valgt

  1. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

På valg er: Bjarne Pihl Lassen (modtager ikke genvalg)

Svend Erik Mathiesen (modtager ikke genvalg)

Forslag: Lene Hansen              Valgt

Brian Thomsen          Valgt

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisor suppleant.

2 revisorer

På valg er: Henning Petersen

Poul Ottsen

Rasmus foreslår, at vi får en aut. revisor så vi fremad rettet kan påtegne det. Det vil gøre det bedre/seriøs i forhold til div. ansøgninger i fremtiden.

Dette er godkendt med de 2 nuværende revisorer.

Der foreslås Hele Lisby og Revisionscentret Tønder.   Valgt.

Revisorsuppleant

På valg er: Mona Jønson (modtager genvalg)    Valgt

  1. General løs snak om projektet.

Drøftet navnet Arrild Legeland, da der påtænkes et ændre det. Dette er på opfordring af

Lokale- og anlægs fonden.

Referent:    Annette Boll Schmidt

Dirigent:      Chr. Boll

Formand:    Kaj Mamsen