Arrild

I hjertet af Sønderjylland

Stiftende generalforsamling

Der afholdes stiftende generalforsamling i ”Arrild Legeland”

i Arrild Medborgerhus d. 31 August  kl. 19.30

Dagsorden 31 August  2021

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af stemmetæller
  4. Arbejdsgruppens beretning
  5. Gennemgang og godkendelse af vedtægter
  6. Fremlæggelse af budget
  7. Valg af 7 bestyrelsesmedlemmer
  8. Valg af 2 suppleanter
  9. Valg af 2 revisorer
  10. Evt

Mvh arbejdsgruppen

Del på Facebook