Stormødet i Arrild vedr. udviklingsplan

Efter stormødet torsdag d. 23. september har Arrilds borgere nu lagt en plan for den videre udvikling af Arrild og opland. Ca. 50 borgere deltog i mødet arrangeret af Lokalrådet for Arrild Sogn, og efter fællesspisningen styrede Bjarne Jensen fra Landdistrikternes Hus slagets gang med kyndig hånd. I fællesskab fandt man frem til 4 hovedemner, som man i grupper vil arbejde intenst videre med, nemlig: trafik, markedsføring af by/erhverv, unge/faciliteter samt fritidsaktiviteter. Der kom mange gode forslag frem ved ide-runden, og det hele vil blive samlet i en udviklingsplan for Arrild Sogn, som vil blive offentliggjort på et senere tidspunkt

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *