Referater

FDF  Arrild Branderup

Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 8. juni i Egernhytten

 

Deltagere:

Ole Jørgensen, John Olsen, Sanne Skjøt, Teresa Marshall og Vibeke Møller.

 

Afbud: Maria og Michelle

 

1. Godkendelse af dagsorden.

Yderlig 2 punkter kom på dagsorden.

Som punkt 4 kom flagstang og punkt 5 børneerklæringer.

2. Siden sidst.

Der arbejdes med en ansøgning til Lions club i Løgumkloster, hvor der søges til et knivbyggersæt (det består af værkstøj til at lave knive med).

Der påbegyndes ansøgning til Lions club i Toftlund og Nordslewigerassylfond. Beløbsstørrelse 3-5000 kr.

3. Orientering fra kredslederen.

Se vedhæftet bilag.

4. Flagstang.

 

Egernhytten mangler en flagstang. Den flagstang som Ole havde sponsoreret viste sig at være for dårlig.

Bestyrelse gav Sanne lov til at bestille en ny 10 m flagstang (malet) til en pris af 1.500 kr.

5. Børneattester.

Da Vibse ikke kan forstå at andre foreninger selv opbevarer børneattester lovede Ole at kontakte landsforbundet for at tjekke op ligesom hen tjekker op på om nogle skal fornyes.

6. Egernhytten herunder udlejning og markedsføring.

Vedr. hyttefar, meldte John sig til i det omfang han nu kan at være hyttefar.

Hytten er pt. godt udlejet. Næsten booket ud i sommerperioden. Ole efterlyste ideer til markedsføring så den kunne udlejes mere i vinterperioden.

Sanne vil lave annoncer til Gul og Gratis samt Den blå Avis.

John vil undersøge om annoncering i handicap-bladet ”LEV” er muligt

Gode ideer modtages forsat.

7. Byfest.

Der er byfest i uge 28, hvor FDF også skal lave noget arbejde for at få del i overskuddet Der skal:

 • Hjælpes med at rejse telt mandag kl. 9 i uge 28
 • Hjælpes med at tage telt ned mandag kl. 9 i uge 29
 • En post til bil orienteringsløbet
 • Underholdning i teltet fredag aften
 • 2 til salg af øl lørdag eftermiddag
 • Skattejagt for børn søndag formiddag
 • Nedtagning af flag søndag

 

Ole vil koordinere med ledergruppen omkring arbejdet, kan der ikke skaffes hjælp nok kontakter Ole bestyrelsen.

8. Markedsføring af FDF

Michelle har fået fat på 18 stk. for de store (fra 5 klasse) hvor hun vil lavet i arrangement. Der skulle gerne være en del som melder sig ind herefter. Det er markedsført via SMS og facebook.

 

Efter sommerferien mangler der leder, så grupperne ikke skal køre sammenkørt.

 

Til opstart efter sommerferien vil lederen gøre brug af det udarbejde materiale fra Landsforbundet. I håb om at det er super til at sælge FDF

 

Der skal udarbejdes en ”startfolder” – se næste punkt.

9. Målsætning og visioner

Da det er et punkt man kan snakke meget om uden at der kommer noget konkret ud af det. Blev Vibse valgt til at udarbejde et forslag, som vil komme til rundsendes i løbet af sommeren og hvor alle bedes give deres kommentar. Forslaget skal lægges sig op ad Landforbundet men også med mere konkretet ting. Dette skal laves til en pjece som alle medlemmer får med hjem.

10. Datoer for fremtidlige bestyrelses møde

Mandag den 31. august 2009 kl. 19.00 i Egernhytten

11. Evt.

Orientering om sommerlejren i Åbækhytten

 

Ref. Vibse

 

FDF  Arrild Branderup

Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 6. maj kl. 19.30 i Egernhytten

 

Deltagere:

Ole Jørgensen, Michelle Jørgensen, John Olsen, Sanne Skjøt, Teresa Marshall og Vibeke Møller.

 

Afbud: Maria.

 

1. Godkendelse af dagsorden

godkendtes

2. Valg af dirigent

Ingen blev valgt, da det skønnes ikke nødvendigt

3. Valg af referent.

 

Vibse blev valgt

 

4. Gennemgang af bestyrelsens arbejdsopgaver

 

Ole orienterede om bestyrelses arbejdes opgaver.

·         Indsendelse til forbund af accept af at lederne må tjekkes i CKR.

·         Samarbejde med sogn/kirke

·         Indberetning af medlemmer til forbund

·         Køb/salg af fast ejendom

·         Skaffe penge til det daglige arbejde

·         Finde leder

·         Kredsbladet

·         Hytten – der er stadigvæk en del små ting som mangler

 

5. Konstituering af bestyrelse

Formand: Ole

Næst formand: Vibse

Pr ansvarlig: Sanne  (herunder kredsblandet)

Hytte ansvarlig: Ole står forsat for udlejning. Ole vil gerne finde en hyttefar – Ole 

                           havde to – Herluf eller Henrik Brink- som han vil spørge.

Ansvarlig for fundraising: Teresa

Kaffe/the og kage til møderne: John

 

6. Fastsættelse af    kontingent:

Kontingent pr barn er 300 kr. pr halvår

3. barn 200 kr. pr halvår

Lederbørn 200 kr. pr halvår

Senior 150 kr. pr halvår og brugerbetaling pr gang.

 

7. Fastsættelse af fremtidig målsætning for FDF Arrild-Branderup.

Der fremkom nogle forslag

 

 • Flere Branderup børn
 • Afholdes af arrangement i Branderup
 • Start som 5 åring i FDF og fastholdes så længe som muligt
 • Flere leder til de små
 • Brochure til nye
 • Bedre PR
 • Mere udlejning af hytte især i vinterhalvåret.

 

8. Datoer for fremtidlige bestyrelses møde

Næste møde er mandag den 8. juni kl. 19.00 i Egerenhytten

9. Orientering fra kredslederen

Afbud fra kredslederen derfor ikke noget at meddele

10. Evt.

Michelle udsender mail liste.

Skolen holder åbent hus lørdag den 16. maj og vil gerne have FDF’erne til at lave bål. Ole og Michelle søger for dette.

 

Ref. Vibse

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *