Forfatterarkiv: Martin Birk

Arrild Sogns Efterløns- og Pensionistforening

Banko for medlemmer af Arrild Sogns Efterløns- og Pensionistforening

Husk Banko med let traktement onsdag den 10. oktober kl. 14.30 i

Menighedshuset, Rugbjergvej 7

 

Tilmelding senest den 3. oktober til

Valborg Wind, tlf/sms 51 36 40 37

Mail: valborgwind@gmail.com

Ved tilmelding via sms og mail, sendes svar med bekræftelse

Husk 1 præmie, kaffe/kager

der er kaffekopper og tallerkener på bordet

Foreningen serverer et let traktement efter banko spil

venligst medbring egne drikkevarer

Vel mødt

 

Arrild Efterløns-og Pensionistforening

Arrild Efterløns-og Pensionistforening

Efter Generalforsamling 17. januar 2018

har bestyrelsen konstitueret sig som følge

 

Formand Valborg Wind mobil 51 36 40 37

valborgwind@gmail.com

 

Næstformand Else Thomsen, 7483 4574, mob. 2628 4574

eut@hotmail.dk

 

Kasserer Henrik Birk, 7483 4216, mob. 2425 1032

km_henrik_birk@hotmail.com

 

PR Martin Birk, 7483 4193, mob. 2330 6460

martinbirk@bbsyd.dk

 

Sekretær Christian Jacobsen, mob. 6154 2229

c.jacobsen@hotmail.dk