Forfatterarkiv: Martin Birk

Arrild Efterløns- og Pensionistforening

Arrild Efterløns- og Pensionistforening afholder generalforsamling i Menighedshuset

onsdag den 17. januar 2018 kl. 14.30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter tur afgår:

Henrik Birk, modtager genvalg

Christian Jacobsen, modtager genvalg.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 14. januar 2018.

Bestyrelsen

Arrild Krolf 2017

Arrild Krolf 2017

Så er det tid til at finde krolfkøller og kugler frem af gemmerne.

Vi starter mandag den 3. april kl. 18.30 og spiller på 2 baner.

Derefter mødes vi i A. I. F. s Klubhus til kaffe og kage og en snak

om den kommende sæson.

Alle er velkomne.

Hilsen Krolfudvalget

Er der spørgsmål så kontakt Henrik tlf. 24251032

Arrild Efterløns-og Pensionistforening

Arrild Efterløns-og Pensionistforening

Efter Generalforsamling 18. januar 2017

har bestyrelsen konstitueret sig som følge

 

Formand Valborg Wind mobil 51 36 40 37

valborgwind@gmail.com

 

Næstformand Else Thomsen, 7483 4574, mob. 2628 4574

eut@hotmail.dk

 

Kasserer Henrik Birk, 7483 4216, mob. 2425 1032

km_henrik_birk@hotmail.com

 

PR Martin Birk, 7483 4193, mob. 2330 6460

martinbirk@bbsyd.dk

 

Sekretær Christian Jacobsen, mob. 6154 2229

c.jacobsen@hotmail.dk

 

Re. Parkering ved skolen, er vi gjort bekendt med at det ikke er

hensigtsmæssig at parkere ud for skolegavlen, ved indgangen til Multihuset,

men bruger parkerings pladsen vest for skolen.