Forfatterarkiv: Martin Birk

Arrild Sogns Efterløns- og Pensionistforening

 

Arrild Efterløns- og Pensionistforening og

Arrild Menighedsråd inviterer på udflugt

onsdag den 13. juni 2018

 

Grænseturen – en rejse i zig-zag og tid, med Journalist Torben Ølholm

 

09.30 Afgang med bus fra parkeringspladsen bag skolen.

Husk PAS og BLÅ sygesikringskort og eventuelt EURO

 

Pris 350kr, betaling kontant eller med Mobile Pay på tlf. 24 25 10 32

kan også overføres til Sydbank reg. 7910 konto nr. 1641953

Tilmelding senest den 6. juni til

Valborg Wind, tlf/sms 51 36 40 37

Mail: valborgwind@gmail.com

Ved tilmelding via sms og mail, sendes svar med bekræftelse

 

 

Grænseturen – en rejse i zig-zag og tid

Grænseturen går fra grænsesten nr. 280 helt ude mod vest ved det fremskudte dige til sten nr. 1 ved Dambroen nær Kobbermølle ved Flensborg Fjord.

Vi tager turen med bus. Og medens vi krydser frem og tilbage over grænsen, fortæller Torben Ølholm historier om grænsen, mennesker, dyr og mere eller mindre sælsomme og ukendte begivenheder der har udspillet sig i området.

Den røde tråd i fortællingerne kan man godt glemme at lede efter.

For det handler om overraskelser.

Og sådan er det også med traktementet. På hver eneste post undervejs er der lidt at spise eller drikke-og nogle gange begge dele. For danskere huske bedst, når de kan tage smagsløgene til hjælp.

Og bare rolig: Straks efter starten er der lidt fast føde og en forfriskning i bussen.

 

Hvis spørgsmål om turen og den historier melder sig, så er der her nogle at starte med: Hvorfor tog det mon hele to år, før grænsen lå fast, og alt var på plads?

Og hvorfor forhandlede man kun i København. Var der virkelig en japaner indblandet, da grænsen kom til at gå ned gennem gaden i Rudbøl?

Og er der rigtigt, at Danmarks mindste forsamlingshus ligger ved den mindste grænseovergang, man kan køre over? Hvorfor var det et problem for de unge frihedskæmper, at han først blev afløst på sin post ved Pebersmark Grænse efter fire timer? Hvad var det for et trick overgendarmen viste grænseoverløberen en juleaften for længe siden? Og kan vi virkelig i dag lige syd for Pluskær ”smage” den aften? Hvem vandt i slaget ved Ellund? Og hvad spiste de bagefter?

Kan man juridisk foretage en ”midlertidig konfiskation” af en skov?

Og sådan kan vi blive ved. Svarene får du på Grænseturen.

Arrild Efterløns-og Pensionistforening

Arrild Efterløns-og Pensionistforening

Efter Generalforsamling 17. januar 2018

har bestyrelsen konstitueret sig som følge

 

Formand Valborg Wind mobil 51 36 40 37

valborgwind@gmail.com

 

Næstformand Else Thomsen, 7483 4574, mob. 2628 4574

eut@hotmail.dk

 

Kasserer Henrik Birk, 7483 4216, mob. 2425 1032

km_henrik_birk@hotmail.com

 

PR Martin Birk, 7483 4193, mob. 2330 6460

martinbirk@bbsyd.dk

 

Sekretær Christian Jacobsen, mob. 6154 2229

c.jacobsen@hotmail.dk