Forfatterarkiv: Martin Birk

Arrild Sogns Efterløns- og Pensionistforening

Udflugt onsdag den 15. august 2018

Sejltur med ”Helene” på Haderslev Fjord til Årø

10.40 afgang med bus fra skolens parkeringsplads

12.00 afgang med ”Helene” fra Haderslev

middag om bord, dansk bøf og fløderand med frugter

drikkevare for egen regning.

13.40 ankomst Årø, tid på egen hånd

14.20 afgang Årø til Årøsund med ”Helene”

 

Derefter køres til Knivsbjerg, hvor Pensionistforeningens medbragte

kaffe og kager nydes ved bussen på parkeringspladsen tæt ved Knivsbjerg, og derefter tid på egen hånd til gåtur til Knivsbjerg

 

Pris: 300 kr. for middag og kaffe, drikkevarer for egen regning.

Betaling kontant eller med Mobile Pay på tlf. 24 25 10 32

kan også over føres til Sydbank reg. 7910 konto nr. 1641953

 

Tilmelding senest den 8. august til

Valborg Wind, tlf/sms 51 36 40 37

Mail: valborgwind@gmail.com

Ved tilmelding via sms og mail, sendes svar med bekræftelse

 

 

Arrild Efterløns-og Pensionistforening

Arrild Efterløns-og Pensionistforening

Efter Generalforsamling 17. januar 2018

har bestyrelsen konstitueret sig som følge

 

Formand Valborg Wind mobil 51 36 40 37

valborgwind@gmail.com

 

Næstformand Else Thomsen, 7483 4574, mob. 2628 4574

eut@hotmail.dk

 

Kasserer Henrik Birk, 7483 4216, mob. 2425 1032

km_henrik_birk@hotmail.com

 

PR Martin Birk, 7483 4193, mob. 2330 6460

martinbirk@bbsyd.dk

 

Sekretær Christian Jacobsen, mob. 6154 2229

c.jacobsen@hotmail.dk