Månedsarkiv: april 2018

Arrild Sogns Efterløns- og Pensionistforening

Adventshygge for medlemmer af Arrild Sogns Efterløns- og Pensionistforening

onsdag den 5. december kl 14.00 i Menighedshuset, Rugbjergvej 7

underholdning ved Center Royal Band

Foreningen er vært ved æbleskiver og gløgg

 

Tilmelding senest onsdag den 28. november til

Valborg Wind, tlf/sms 51 36 40 37

Mail: valborgwind@gmail.com

Ved tilmelding via sms og mail, sendes svar med bekræftelse

 

Julefrokost for medlemmer af Arrild Sogns Efterløns- og Pensionistforening

Torsdag den 13. december, kl 12.00, i Arrild Feriecenter Restaurant

Tilmelding senest fredag den 30. november til

Valborg Wind, tlf/sms 51 36 40 37

Mail: valborgwind@gmail.com

Ved tilmelding via sms og mail, sendes svar med bekræftelse

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Arrild Efterløns- og Pensionistforening afholder generalforsamling i Egernhytten, Gånsagervej 1B

onsdag den 16. januar 2019 kl. 14.30.

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Efter tur afgår:

Else Thomsen, modtager ikke genvalg

Martin Birk, modtager ikke genvalg

Valborg Wind, modtager genvalg

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den 13. januar 2019.

Bestyrelsen