Månedsarkiv: januar 2010

Fællesspisning torsdag den 28. januar

Gå ikke glip af en hyggelig aften med fællesspisning i Multihuset den 28. januar kl. 18.00.
Pris 25,- per person eller 100,- for hele familien uanset antal.

Tilmelding senest den 25. januar til
Christian Møller 24 29 06 36 eller
Inge 74 51 99 99

Vi glæder os til at se jer!
Arrild Sogneforening

Undervisning i brug af hjemmeside

Du har nu mulighed for at blive introduceret til brug af denne hjemmeside eller få opfrisket din viden, idet der afholdes

Undervisningsaften MANDAG d. 25. januar kl. 19.30 i Multihuset i Arrild

v.  webmaster Heidi Poulsen og teknisk supporter Ole Jørgensen – Alle er velkomne.

Den gik ikke Arrild – desværre

Købet af den gamle brugsbygning lykkedes desværre ikke for Arrilds udsendte medarbejdere, idet selskabet med 1. og 2. pant i bygningen bød 1 million (!) kr., og der kunne vi ikke være med.

Lokalrådet takker for opbakningen blandt byens borgere til at stå klar som garanter for en evt. købesum, og forhåbentlig er alle klar igen, hvis denne situation skulle opstå ad åre.

Garanter søges til køb af den gamle brugs i Arrild

På mødet vedrørende den gamle brugsbygning blev det besluttet, at repræsentanter fra Arrild byder på tvangsauktionen torsdag d. 7. januar 2010. Deltagerne på mødet var enige om hver især at stille med varierende størrelse økonomisk garanti. Det er ikke sikkert, at der bliver brug for økonomiske garantier, dette vil afhænge af, om de udsendte repræsentanter i det hele taget får købt bygningen, og ved køb er der ikke sikkerhed for, om man får sine penge tilbage, dette vil bl.a. afhænge af, om kommunen ved evt. køb vil give tilskud til køb og nedrivning. Men skulle man være interesseret i at bidrage med en sum som garantisum, bedes man HURTIGST muligt henvende sig til:

Henrik Birk, Skærbækvej 4, Arrild, 6520 Toftlund

Mail: km_henrik_birk@hotmail.com – mobil 24 25 10 32 (gerne SMS)

og meddele et beløb, som man vil stå som garant for – husk endelig at angive MAKSIMUM-grænse. Planen er så, at bygningen skal nedrives og grunden enten henstå som grønt område eller sælges som byggegrund. Kommunen ansøges om tilskud til såvel byfornyelse som nedrivning, så snart en eventuel overtagelse af ejendommen foreligger.

Lokalrådet for Arrild Sogn

Den gamle brugsbygning i Arrild

Øjenbæ eller ej!

Hvad gør vi med “Den gamle brugsbygning”?

 

Torsdag d. 7. januar 2010 er der tvangsauktion over den gamle brugsbygning på hjørnet af Skærbækvej og Arnumvej, og derfor afholdes møde

 

Mandag d. 4 januar kl. 19.30 i Multihuset for alle interesserede 


Hvor meget må og kan vi byde??
Hvad skal bygningen bruges til?
Kan det være grønt område?
Andre forslag?
 
Indbudt er Svend F. Sørensen, Frede Jensen og Bo Jessen fra Teknik- og Miljøudvalget i Tønder Kommune og desuden Birthe Frikke som lokal byrådsrepræsentant.

Alice Damm vil komme med et oplæg om evt. midler, vi kan få eller søge.
Alle interesserede er velkomne til at deltage på dette møde, hvor vi i fællesskab kan lægge en strategi med henblik på forskønnelse af byen.

 

Mødet er arrangeret af Jørn Johansen og Villy Simonsen i samarbejde med Lokalrådet for Arrild Sogn.