Månedsarkiv: juni 2009

Arrild afventer spændt storkens accept

I flere dage har en enlig stork vandret rundt i engene ved Roost å og nydt de herligheder, som findes for en stork i disse engarealer. Specielt 2 lokale borgere har holdt øje med denne stork og for at give storken en chance for at slå sig ned mere permanent, har disse 2 lokale initiativtagere, Karen Clemmensen og Per Hansen fra Fiskholm, fået bygget og opsat en storkerede ved hjælp af egne og lokale kræfter samt lokale sponsorer. Der blev holdt rejsegilde lørdag d. 13. juni, hvor den fint forarbejdede rede blev placeret på en pæl omgivet af græssende kreaturer på en eng i nærheden af, hvor storken plejer at holde til. Nu mangler man blot, at også storken skal få lyst til at deltage i festlighederne og flytte ind – og måske endda medbringe en mage til næste år!